Details bij het vilten van een sjaaltje
Het eerste stadium Het is bijna klaar